छत्‍तीसगढी कुंडली : रंगू प्रसाद नामदेव

बासी खाना छूटगे, आदत परगे, चाय
पेट भरे ना पुरखातरे, ये कईसन बकवाय
ये कईसन बकवाय, सबो दुख-सुख मा लागू
देंवता अतरे फूल, चाय तो पंहुचे आगू
कह रंगू कविराय, सुनगा भाई घांसी
सबला होना चाय, बिटामिन छोडे बासी ।
रंगू प्रसाद नामदेव

Related posts:

2 comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *