रेमटा टुरा के करामात

जेठू के रेमटा टूरा ला
कोनो का समझाए
नान नान कुकुर के पिला देखे
ओला बहुत दउड़ाए

दुनो हाथ पसारे वोहा
दुनो गोड चकराए
घुरुवा कचरा कांटा खुटी
कहूँ  भी खुसर जाये

कुकुर पिला ला धरे खातिर
भाग दउड मचाए
खुदे हपट के गिरे वोहा
एको ठन नई सपडाए

चल संगी हम पिला पकड़बो
ओखर दुकान लगाबो
नान नान पिला ला बेचबो
अऊ पैसा कमाबो

अपन दुसर संगवारी मन ला
पईसा के धौंस देखाबो
पईसा वाले हम बन जाबो
पिकनिक पार्टी मानबो

अइसने मा फेर चाबिस एक दिन
कुकुर पिला के दाई
दांत गड गे मांस उकलगे
लहू लुहान हो जाई

घर मा आइस रोवत धोवत
होगे हाल बेहाल
14 इनजेक्सन लगाये खातिर
पहुच गे असपताल

श्रीमती सपना निगम
आदित्य नगर दुर्ग , छत्तीसगढ़

Related posts:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *