शिव भोला ल मनाबोन

चल संगी भोला ल मनाबोन ,
बेलपान अऊ नरियर भेला ल चढाबोन ।
चल संगी भोला ल मनाबोन ।
नदियाँ नहाबोन अऊ दीया जलाबोन ।
धोवा धोवा चाँउर शिव भोला मा चढाबोन ।
हावय अब्बड़ भीड़ भाड़, हमू लाइन लगाबोन ।
चल संगी भोला ल मनाबोन ……………..
भोले बाबा के जी , महिमा हे भारी ।
पूजा करत हे , सबो नर नारी ।
होवत हे आरती, हमू घंटी बजाबोन ।
चल संगी भोला ल मनाबोन ………………
औघड़ दानी हावय , अब्बड़ शिव भोला ।
जे मांगबे तेला , दे देही जी तोला ।
दूध दही पंचामृत के, परसाद पाबोन ।
चल संगी भोला ल मनाबोन ……………..

महेन्द्र देवांगन माटी
पंडरिया

संघरा-मिंझरा

Leave a Comment