सुरता

[az-index id=”12″]2 comments

  • fida bai de bare ma jankari deye hav ye ha bahut achha kam hare. wo har
    somni gaon ma rahat rihis .roj bhent mulakat hot rihis . apan jingi ke katno akan bat la bataway . wokar bare ma au likhe ke jarurat he.
    dadoolal joshi *farhad*

  • surta kalam de ke bnec kam kre ho kam se kam hamar chhatisgdiya siyan man la jane ke mokka milath.

    harsh dev sahu bhilai.
    9926170756

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *