सुरता

[az-index id=”12″]2 Thoughts to “सुरता

  1. fida bai de bare ma jankari deye hav ye ha bahut achha kam hare. wo har
    somni gaon ma rahat rihis .roj bhent mulakat hot rihis . apan jingi ke katno akan bat la bataway . wokar bare ma au likhe ke jarurat he.
    dadoolal joshi *farhad*

  2. surta kalam de ke bnec kam kre ho kam se kam hamar chhatisgdiya siyan man la jane ke mokka milath.

    harsh dev sahu bhilai.
    9926170756

Leave a Comment