नवदिन नवरात्रि (घनाक्षरी छंद)

नवदिन नवराती , बरे दिया संग बाती ।
बघवा सवार होके , दाई हा बिराजे हे ।।
नवदिन नवरूप , देय सबो हुम धुप ।
 शंख चक्र गदा दाई , हाथ तोर साजे हे ।।
धरे तिरशूल भाला , पहिरे हे मुंडी  माला ।
मन्दिर मा दाई तोर , मांदर हा बाजे हे ।।
भगत खड़े दुवारी , लेके पान सुपारी ।
कर पूरा आस दाई , दिन तोर आजे हे ।।
आनी बानी रूप धरे , मनौती ला पूरा करे ।
सेउक हे दाई सबो , जस तोर गात हे ।।
मन मा हे लेके आस , आये दाई तोर पास ।
गाके तोर महिमा ला , सेवा ला बजात हे ।।
तही दाई महामाई , करबे सदा सहाई ।
मन्दिर भगत तोरे , दाई रोज आत हे ।।
लगत हे मेला भारी , आये देखे नर नारी ।
दाई ओ दुवारी तोर , सबला ओ भात हे ।।
मयारू मोहन कुमार निषाद
गाँव लमती भाटापारा
मो. नं. 7999844633

संघरा-मिंझरा

Leave a Comment